30 tuổi học đàn piano có khó không?

30 tuổi học đàn piano có khó không là băn khoăn của rất nhiều người đã bước qua tuổi tam tuần trước quyết định học piano. E ngại này không hẳn vì áp lực tài chính hay thời gian mà có lẽ…