Tự học đàn piano có được không?

Tùy vào mục đích học đàn piano, nếu bạn học để giải trí hoặc để chơi thì hoàn toàn có thể tự học.  Vậy muốn tự học piano phải bắt đầu từ đâu? Đầu tiên để tự học đàn piano tại nhà bạn…